Το LibreOffice είναι μια δωρεάν, πλήρως εξοπλισμένη σουίτα γραφείου. Περιλαμβάνει πολλές εφαρμογές που την καθιστούν την πιο ισχυρή Eλεύθερου και Ανοιχτού Κώδικα σουίτα γραφείου.

Στο μάθημα αυτό θα μάθετε πώς να δημιουργείτε με το LibreOffice έγγραφα και εφαρμογές που ανταποκρίνονται στον πραγματικό κόσμο όπως:

 • Έγγραφα με το Writer: άρθρο, επαγγελματική επιστολή, βιογραφικό σημείωμα (CV),  φοιτητική εργασία, αφίσα
 • Παρουσιάσεις με το Impress: επαγγελματική παρουσίαση, slideshow φωτογραφιών
 • Σχέδια με το Draw: διαγράμματα ροής και άλλα σχέδια
 • Υπολογιστικά φύλλα με το Calc: τιμολόγια, λίστες δεδομένων, αριθμομηχανή προϋπολογισμού, γραφήματα
 • Εισάγετε μαθηματικές εξισώσεις με το Math
 • Μια απλή βάση δεδομένων με το Base: Πελατολόγιο
 • Χρηση της συγχώνευσης αλληλογραφίας για την αυτόματη δημιουργία πολλών εγγράφων από μια πηγή δεδομένων (πιστοποιητικά, ενημερωτικά δελτία)

 • Tο μάθημα Βικιπαίδειας είναι μια σειρά σεμιναρίων εκμάθησης συγγραφής λημμάτων στη βικιπαίδεια. Η βικιπαίδεια είναι μία ανοικτή συμμετοχική διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια, που βασίζεται στο ανοικτό λογισμικό media  wiki, στην οποία  γράφουμε όλοι μαζί με τις αρχές του πληθοπορισμού και ορισμένους κανόνες όπως η παράθεση έγκυρων πηγών και παραπομπών.

 • Σκοπός των σεμιναρίων είναι η ανάδειξη νέων συντακτών στην ελληνική βικιπαίδεια, ώστε να αναπτυχθεί η εγκυκλοπαίδεια και  να αναδειχθεί η ελληνική γλώσσα και ιστορία. Σήμερα η ελληνική βικιπαίδεια έχει περίπου 110.000 λήμματα και υπολείπεται σημαντικά άλλων πληθυσμιακά ίδιων χωρών, όπως η βουλγαρική που διαθέτει 200.000 λήμματα.

Το μάθημα χωρίζεται σε 7 ενότητες μέσα από τις οποίες μπορείτε να μάθετε


 • Πληθοπορισμός, τι είναι και ποιοι οι στόχοι του, Wiki: ιστορία του λογισμικού και τα χαρακτηριστικά του, ανάπτυξη της wikipedia και της βικιπαίδειας στην ελληνική γλώσσα. Στοιχεία ανάπτυξης της βικιπαίδειας. Οι τρεις βασικοί πυλώνες της βικιπαίδειας (Ουδετερότητα, Επαληθευσιμότητα, Όχι πρωτότυπη έρευνα).

 • Τι είναι και τι δεν είναι η βικιπαίδεια. Ανάλυση των επιλογών στην κύρια σελίδα: πρόσφατες αλλαγές, νέα λήμματα, στατιστικά, ιστορικό στα λήμματα, αναιρέσεις, παρακολούθηση λημμάτων, λίστα παρακολούθησης, η συνεισφορά μου, συνδέσεις προς εδώ, σελίδες συζήτησης του λήμματος. Η κοινότητα της βικιπαίδειας και η ομαλή ένταξή μου σε αυτήν: Αγορά, Χρήστες, Διαχειριστές, φραγές.

 • Τι μπορώ να κάνω στη βικιπαίδεια (ορθογραφικές & συντακτικές διορθώσεις, νέες σελίδες, προσθήκη, μεταβολή και αφαίρεση περιεχομένου, εισαγωγή πολυμέσων).. Επεξεργασία και επεξεργασία κώδικα, πλήρης ανάλυση του περιβάλλοντος του visual editor). Λεπτομέρειες για την ανάπτυξη νέας σελίδας, ανακατευθύνσεις, αποσαφηνίσεις.

 • Εισαγωγή φωτογραφίας (Wikimedia commons).

 •  Τα υπόλοιπα εγχειρήματα (βικιλεξικό, wikimedia commons, wikidata, metawiki κλπ). Προχωρημένες δυνατότητες (κατηγοριοποίηση, σημάνσεις (DEFAULTSORT, CLEAR, άλλες χρήσεις, σε χρήση, authority control, πηγές, αμφισβήτηση, μορφοποίηση, μετάφραση, commonscat)). Σύνδεση του λήμματος με wikidata, πίνακες, πρότυπα, ταξινομοπλαίσια.