Εκπαιδευτική Ρομποτική στο νηπιαγωγείο - Fossbot

Eπιμορφωτικό σεμινάριο σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την Παιδαγωγική αξιοποίηση του προγραμματιζόμενου ρομπότ Fossbot ...

FossBot
Fossbot - Για το Δημοτικό και τις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου

Eπιμορφωτικό σεμινάριο σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την Παιδαγωγική αξιοποίηση της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής με το Fossbot ...

FossBot
Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών σε Ανοιχτές Τεχνολογίες Ρομποτικής: Γυμνάσιο- Λύκειο- Τεχνική Εκπαίδευση

Eπιμορφωτικό σεμινάριο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την Παιδαγωγική αξιοποίηση της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής ...

H Δράση Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών σε Ανοιχτές Τεχνολογίες ρομποτικής, υλοποιείται από το το Ίδρυμα Ωνάση και τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών, σε συνεργασία με την Οργανωτική Επιτροπή του Διαγωνισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση.  

Στόχος της δράσης είναι να εξοικειωθούν οι εκπαιδευτικοί με σύγχρονα μοντέλα εκπαίδευσης βασισμένα στην προσέγγιση S.T.E.A.M. (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) και στη μαθητοκεντρική προσέγγιση της γνώσης,  με βάση τις ανοιχτές τεχνολογίες, ώστε να μπουν οι βάσεις για τη δημιουργία ενός ανοικτού περιβάλλοντος ανακαλυπτικής μάθησης που θα συμβάλει δημιουργικά στην μετατροπή των μαθητών σε ενεργούς πολίτες. 

Μέσω ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων εκπαιδευτικής ρομποτικής  οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων θα επιμορφωθούν στην ρομποτική ανοιχτών τεχνολογιών και την αξιοποίηση του ανοικτού εκπαιδευτικού  που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του  Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών.

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε όλους τους εκπαιδευτικούς της Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, θα είναι διάρκειας 2-4 μηνών.

Τα σεμινάρια περιλαμβάνουν:

  • Προγραμματισμό, για όλες τις βαθμίδες, για όλες τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών,

  • To DIY robot kit που αναπτύσσεται  τα τελευταία 3 χρόνια στο πλαίσιο του Google Summer of Code (https://summerofcode.withgoogle.com ) και της εκπαιδευτικής του έκδοσης FOSSbot η οποία απευθύνεται σε όλες τις βαθμίδες, για όλες τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών,

  • Παραδείγματα και σχέδια μαθημάτων πάνω στο FOSSbot αλλά και σε αυτοματισμούς στη λογική του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things) που έχουν υλοποιηθεί από μαθητές και εκπαιδευτικούς, στα πλαίσια του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση που διεξάγεται τα 3 τελευταία χρόνια.

Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν πρόσβαση στο υλικό των σεμιναρίων μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης https://elearn.ellak.gr/, ενώ θα υπάρχει υποστήριξη των συμμετεχόντων μέσω της Κοινότητας Πρακτικής των εκπαιδευτικών του eTwinning.

Τα σεμινάρια είναι δωρεάν για τους επιμορφούμενους.

Το αναλυτικό πρόγραμμα  των σεμιναρίων είναι διαθέσιμο εδώ.


Eπιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων με συνδυασμό ασύγχρονης και σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την Παιδαγωγική αξιοποίηση του προγραμματιζόμενου ρομπότ Fossbot στην υλοποίηση συνεργατικών δραστηριοτήτων και σε έργα eTwinning και την ενσωμάτωσή τους στην εκπαιδευτική δραστηριότητα.

Το παρόν σεμινάριο συνοδεύει τη χρήση του FOSSBOT. Παράλληλα με τις ενότητες διαχείρισης του λογισμικού και του υλικού του, μπορούμε να παρακολουθήσουμε τη διαδικασία σχεδιασμού του αλλά και γενικότερα θέματα που αφορούν την τρισδιάστατη σχεδίαση και εκτύπωση.