Στο πλαίσιο της δράσης του Δήμου Αθηναίων, «Σχολείο Ανοιχτό στην Κοινωνία», ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ μέσω της πρωτοβουλίας https://mycontent.ellak.gr/  διοργανώνουν ελεύθερα μαθήματα σε διάφορα σχολεία της Αθήνας.

Στα μαθήματα αυτά θα μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε επιθυμεί για να μάθει να συγγράφει λήμματα στη Βικιπαίδεια, να μάθει τι είναι ένας Ανοιχτός Εκπαιδευτικός Πόρος (ΑΕΠ) καθώς και να εξοικειωθεί με την έννοια των πνευματικών δικαιωμάτων, να εκπαιδευτεί στη χρήση τεχνολογιών Ανοιχτού Υλικού (Εφαρμογές 3d printing) αλλά και να αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες για να εμπλουτίζει με πληροφορίες χάρτες της γειτονιάς του.


To σχολείο της τρισδιάστατης Εκτύπωσης καλύπτει την εισαγωγή στις έννοιες της τρισδιάστατης εκτύπωσης, τα βασικά εργαλεία σχεδιασμού και παραμετροποίησης αντικειμένων καθώς και την ολοκλήρωση ενός προσωπικού πρότζεκτ εκτύπωσης για κάθε συμμετέχοντα.

Σκοπός των μαθημάτων αυτών είναι να εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες με τις τεχνολογίες τρισδιάστατης εκτύπωσης. την διαδικασία ένταξης των τεχνολογιών αυτών στη μαθησιακή διαδικασία και παραγωγική διαδικασία όπως και τα πιθανά οφέλη ή προβλήματα από την υιοθέτησή τους. Πιθανή εμπειρία στην αξιοποίηση των τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας είναι χρήσιμη αλλά όχι απαραίτητη.

Σε αυτό το μάθημα μπορείτε να βρείτε το μάθημα για 3d printing με την χρήση της εφαρμογής Cura 2.

Ο συγκεκριμένος σύντομος οδηγός εξηγεί τη βασική χρήση του προγράμματος ανοιχτού κώδικα Cura, ίσως του δημοφιλέστερου λογισμικού για τον έλεγχο εκτυπωτών αντικειμένων (3d printers). Οι οδηγίες αφορούν την έκδοση 2.0 του προγράμματος.

Το Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ), γνωστό ευρέως και ως G.I.S. Geographic Information Systems, είναι σύστημα διαχείρισης χωρικών δεδομένων (spatial data) και συσχετισμένων ιδιοτήτων. Ένα ΣΓΠ είναι ένα εργαλείο "έξυπνου χάρτη", το οποίο επιτρέπει στους χρήστες του να αποτυπώσουν μια περίληψη του πραγματικού κόσμου.
Το OpenStreetMap (OSM) είναι ένας Ανοιχτός Διαδικτυακός Χάρτης. Ανοιχτός διότι όλα τα δεδομένα που περιέχει προέρχονται από τα εκατομμύρια των χρηστών του και διατίθενται σε όλους για κάθε χρήση. Διαδικτυακός διότι όλα τα δεδομένα του είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο. Χάρτης διότι όλα τα δεδομένα του έχουν χαρτογραφική αναφορά και αντιστοιχούν σε φυσικά ή τεχνητά, αντικείμενα ή φαινόμενα στην γήινη επιφάνεια. Η διαφοροποίησή του όμως από τους συμβατικούς χάρτες το κατέστησε μοναδικό ανάμεσα σε όλα τα ανταγωνιστικά ΣΓΠ και αυτή η διαφοροποίηση έγκειται στο γεγονός ότι οι εθελοντές / χρήστες του OSM είναι ελεύθεροι να συλλέξουν, να επεξεργαστούν και να χρησιμοποιήσουν τα χωρικά δεδομένα του.

  • Το μάθημα  Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων έχει ως στόχο την εισαγωγή των συμμετεχόντων στις έννοιες των ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων. Αρχικά ορίζει την έννοια του εκπαιδευτικού πόρου, ενώ στη συνέχεια, προσφέρει συγκεκριμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών πόρων και πηγές ανεύρεσης σχετικού υλικού. Συζητά θέματα αδειοδότησης περιεχομένου και συνεχίζει με μια επισκόπηση των διαθέσιμων εργαλείων για τη δημιουργία ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων


Στο μάθημα για τους OER αναλύονται:


  • Τι είναι ένας ψηφιακός πόρος; (digital resource)

  • Τι είναι ένας εκπαιδευτικός πόρος; (learning resource)

  • Εισαγωγή σε βασικές έννοιες αδειοδοσίας/πνευματικών δικαιωμάτων

  • Τι είναι ένας ανοικτός εκπαιδευτικός πόρος (open educational resource)

  • Αποθετήρια Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων στην Ελλάδα

  • Αποθετήρια Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων στο Εξωτερικό

  • Δημιουργία εκπαιδευτικών πόρων

  • Εργαλεία δημιουργίας εκπαιδευτικών πόρων

  • Εργαλεία δημοσίευσης εκπαιδευτικών πόρων