Αυτή η σειρά μαθημάτων για την Εκπαιδευτική Ρομποτική, τις 3D Εκτυπώσεις και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων είναι σχεδιασμένη για μαθητές ηλικίας 15-18 ετών.

Οι μαθητές μέσα από την παρακολούθηση των ενοτήτων θα μπορέσουν να ασχοληθούν με:

  • βασικές έννοιες της Ρομποτικής και των αυτόνομων συστημάτων
  • σχεδίαση και εκτύπωση 3D μοντέλων και
  • χρήση πλατφορμών για το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, συνδεδεμένων με έργα που καλύπτουν καθημερινές ανάγκες και χρήσεις