Το LibreOffice είναι μια δωρεάν, πλήρως εξοπλισμένη σουίτα γραφείου. Περιλαμβάνει πολλές εφαρμογές που την καθιστούν την πιο ισχυρή Eλεύθερου και Ανοιχτού Κώδικα σουίτα γραφείου.

Στο μάθημα αυτό θα μάθετε πώς να δημιουργείτε με το LibreOffice έγγραφα και εφαρμογές που ανταποκρίνονται στον πραγματικό κόσμο όπως:

  • Έγγραφα με το Writer: άρθρο, επαγγελματική επιστολή, βιογραφικό σημείωμα (CV),  φοιτητική εργασία, αφίσα
  • Παρουσιάσεις με το Impress: επαγγελματική παρουσίαση, slideshow φωτογραφιών
  • Σχέδια με το Draw: διαγράμματα ροής και άλλα σχέδια
  • Υπολογιστικά φύλλα με το Calc: τιμολόγια, λίστες δεδομένων, αριθμομηχανή προϋπολογισμού, γραφήματα
  • Εισάγετε μαθηματικές εξισώσεις με το Math
  • Μια απλή βάση δεδομένων με το Base: Πελατολόγιο
  • Χρηση της συγχώνευσης αλληλογραφίας για την αυτόματη δημιουργία πολλών εγγράφων από μια πηγή δεδομένων (πιστοποιητικά, ενημερωτικά δελτία)