Περιγραφή και μαθησιακοί σκοποί του μαθήματος:

Καθημερινά, ένας προγραμματιστής ιστού χρησιμοποιεί μια ποικιλία εργαλείων για να κάνει τη δουλειά του, να συνεργαστεί με άλλους προγραμματιστές, να πάρει ανατροφοδότηση και να προτείνει βελτιώσεις.
Μερικά από αυτά τα εργαλεία είναι εξειδικευμένοι συντάκτες κώδικα όπως ο συντάκτης Visual Studio, το περιβάλλον node.js που επιτρέπει στους προγραμματιστές να χρησιμοποιούν JavaScript για την παραγωγή δυναμικού περιεχομένου ιστοσελίδων, το Git και το Github ως συστήματα ελέγχου έκδοσης για την παρακολούθηση αλλαγών των αρχείων και τον συντονισμό των εργασιών αυτών μεταξύ πολλών ανθρώπων, το WordPress κ.λπ.


Ο πρώτος σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να εξοικειωθείτε, να κατανοήσετε και να εφαρμόσετε τα εργαλεία αυτή καθ’ όλη τη διάρκεια του μαθήματος.