Παρουσίαση για τη χρήση της πλατφόρμας elearn.ellak.gr στο Code & Create στη πλατφόρμα του slidewiki