• Κατασκευή λήμματος, επεξεργαστής κειμένου, κανόνες επικοινωνίας

  Εγχειρίδιο Σχολείου Βικιπαίδειας

  Μάθημα 7ο

   – 4η

   ημέρα

  Κατασκευή λήμματος

  7. Πώς προετοιμάζω ένα καινούργιο λήμμα;

   7.1 Σκέφτομαι το λήμμα που θέλω να φτιάξω.

   7.2 Αναζητώ αν υπάρχει ήδη (προσοχή απαιτείται ιδιαίτερο ψάξιμο)

   7.3 Κάνω μία λίστα με τις πιθανές πηγές που θα χρειαστώ είτε στη βιβλιοθήκη

  μου είτε στο διαδίκτυο

   7.4 Ελέγχω τα κριτήρια εγκυκλοπαιδικότητας (Επανάληψη κριτηρίων)

   7.5 Προετοιμάζω την ακριβή ονομασία του λήμματος με κριτήρια:

   7.5.1 Αν είναι ονοματεπώνυμο πάντα γράφω πρώτα το όνομα

   7.5.2 Αν υπάρχει άλλο λήμμα αλλά αναφέρεται σε άλλο πρόσωπο ή θέμα γράφω

  εντός παρενθέσεως το θέμα που αφορά στο λήμμα π.χ. φύλλο (βιολογία)

   7.5.3 Επιβεβαιώνω ότι ο τίτλος είναι ορθογραφικά σωστός και το γράφω

  πάντα με μικρά γράμματα (το σύστημα αυτόματα θα κάνει μεγάλο το πρώτο

  γράμμα)

  7.6 Γράφω στην αναζήτηση και βγαίνει η σήμανση ότι δεν υπάρχει τέτοιο λήμμα

  και εμφανίζεται με κόκκινα γράμματα

  7.7 Αποθήκευση ή Προεπισκόπηση;

  7.8 Ελληνικοί ή Αγγλικοί τίτλοι;

  Προετοιμασία διδάσκοντα για το επόμενο μάθημα:

  Ασκήσεις για τους μαθητές :

  Εγχειρίδιο Σχολείου Βικιπαίδειας

  Μάθημα 8ο

   – 4η

   ημέρα

  Λίγα λόγια για το περιβάλλον εγγραφής του λήμματος.

  8.1 Πως γράφω με έντονους χαρακτήρες και italics;

  8.2 Πως δημιουργώ υπερσύνδεσμο;

  8.3 Πως φτιάχνω παραπομπές;

  8.4 Πως δημιουργώ ενότητες, κεφαλίδες == και === και λοιπά

  8.5 Λοιπές δυνατότητες editor

  8.6 Πως χρησιμοποιώ την εναλλακτική λύση του αυτοματοποιημένου επεξεργαστή

  κειμένου;

  8.7 Πως εισάγω πρότυπα (σημάνσεις και λοιπά);

  Κανόνες επικοινωνίας

   Καλή πίστη

   Σεβασμός

   Συνεργασία

   Όχι προσωπικές επιθέσεις

  Προετοιμασία διδάσκοντα για το επόμενο μάθημα:

  Ασκήσεις για τους μαθητές :

  Αλληλεπίδραση στη βικιπαίδεια, σελίδες συζήτησης, πηγέςΑνακατεύθυνση, αποσαφήνιση