• Εισαγωγή φωτογραφιών

    Μάθημα 15 – 8η ημέρα

     Φωτογραφίες - Εισαγωγή 15.1 Εισαγωγή δικών μας φωτογραφιών 15.2 Εισαγωγή φωτογραφιών από το Wikimedia Commons 15.3 Τι είναι το Wikimedia Commons; 15.4 Πνευματικά δικαιώματα στις φωτογραφίες Μάθημα 16ο – 8η ημέρα Φωτογραφίες – Αφαίρεση - Φωτοθήκη 16.1 Πως διαμορφώνω τον τρόπο εμφάνισης μιας φωτογραφίας; 16.2 Πόσες φωτο μπορώ να βάλω σε ένα λήμμα; 16.3 Η λεζάντα της φωτογραφίας 16.4 Εισαγωγή φωτογραφιών σε ήδη υπάρχοντα προεπιλεγμένα λήμματα από τον διδάσκοντα 17.4 Πως φτιάχνω μια Φωτοθήκη; Προετοιμασία διδάσκοντα για το επόμενο μάθημα: Ασκήσεις για τους μαθητές :

Ανακατεύθυνση, αποσαφήνισηTopic 8