1η Άσκηση

Ενώ πίνετε καφέ, ένας φίλος σας λέει ότι έμαθε για την εισαγωγή των ανοικτών δεδομένων στον δημόσιο τομέα και σας ρωτάει να του πείτε στα γρήγορα περί τίνος πρόκειται.


Εξηγήστε του τι είναι τα ανοιχτά δεδομένα, ποιο βασικό πρόβλημα λύνουν για την υπηρεσία και ένα παράδειγμα για την αξία που προσθέτουν, χωρίς να χάσετε πολύ χρόνο από την έξοδο σας :)