2η Άσκηση

Αναγνωρίστε την άδεια χρήσης που εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση στο φυλλάδιο που θα σας μοιραστεί.