Ημέρα 4 - Ενότητα 1 - Εισαγωγή στη 3D εκτύπωση

Κεφάλαιο 4.1 - Ας εκτυπώσουμε οτιδήποτε!

Η τρισδιάστατη εκτύπωση (3D printing) είναι μια μέθοδος προσθετικής κατασκευής στην οποία κατασκευάζονται αντικείμενα μέσω της διαδοχικής πρόσθεσης επάλληλων στρώσεων υλικού.

Τα αντικείμενα μπορεί να είναι οποιουδήποτε σχήματαος και μεγέθους, ενώ παράγονται χρησιμοποιώντας δεδομένα ψηφιακών μοντέλων από ένα μοντέλο 3D ή κάποια άλλη ηλεκτρονική πηγή όπως ένα αρχείο τύπου AMF.

Τα Στερεολιθογραφικά (STL) αρχεία είναι από τα πιο συνηθισμένα αρχεία που χρησιμοποιούνται στη 3D εκτύπωση. Αντίθετα με την αφαίρεση υλικού που συμβαίνει συνήθως στην κατασκευή προϊόντων ξεκινώντας από μία μεγάλη μάζα υλικού, στη 3D εκτύπωση χτίζονται τα στρώματα του παραγόμενου αντικειμένου το ένα πάνω από το άλλο διαδοχικά, με οδηγό κάποιο μοντέλο CAD ή AMF.
Ο όρος "3D εκτύπωση" αρχικά αναφερόταν σε μία διαδικασία η οποία άφηνε υλικό πάνω σε μία επιφάνεια χρησιμοποιώντας ειδικές κεφαλές, στρώμα πάνω σε στρώμα. Πρόσφατα, ο όρος επεκτάθηκε και χρησιμοποιείται στην καθομιλουμένη για να περιγράψει μια μεγάλη ποικιλία τεχνικών κατασκευής αντικειμένων με εναπόθεση υλικού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και τα διεθνή τεχνικά πρότυπα  χρησιμοποιούν τον επίσημο όρο προσθετική κατασκευαστική διαδικασία.