Υποενότητα 1.2: Έλεγχος έκδοσης. Git - Github

Τι είναι το Git;

Το Git είναι ένα Σύστημα Ελέγχου Έκδοσης - Version Control System για την παρακολούθηση των αλλαγών στα αρχεία ηλεκτρονικών υπολογιστών και το συντονισμό των εργασιών σε αυτά τα αρχεία μεταξύ πολλών ανθρώπων.

Το Git δημιουργήθηκε από τον Linus Torvalds το 2005 για την ανάπτυξη του πυρήνα-kernel του Linux, με άλλους προγραμματιστές του πυρήνα να συμβάλλουν στην αρχική του ανάπτυξη

Watch an explainer video

Το Git είναι ήδη εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. Για να το επιβεβαιώσετε, ανοίξτε το Terminal και γράψτε git --version. Η έκδοση του Git θα εμφανιστεί στην οθόνη σας ως αποτέλεσμα αυτής της εντολής.

Άσκηση

  1. Ποια έκδοση του Git έχει ο υπολογιστής σας;

Λύση:

git version: 2.7.4