Υποενότητα 5.3: Κατασκευή site

Εισαγωγή

Σε αυτήν την υποενότητα, θα μάθετε να δημιουργείτε ένα φάκελο διανομής - distribution folder που να περιέχει τα αρχεία που μπορούν να αναπτυχθούν σε ένα διακομιστή ιστού ο οποίος φιλοξενεί το έργο σας. Αυτός ο φάκελος διανομής θα κατασκευαστεί από τα αρχεία του έργου σας χρησιμοποιώντας διάφορα πακέτα και δέσμες ενεργειών NPM. Θα μάθουμε να:

  • Καθαρίζουμε - Clean out ένα φάκελο χρησιμοποιώντας το clean NPM module.
  • Copy - Κάνουμε αντιγραφή αρχείων από ένα φάκελο σε άλλο
  • Προετοιμάζουμε ένα ελαχιστοποιημένο - minified και συναρμολογημένο - concatenated αρχείο CSS από όλα τα αρχεία CSS που χρησιμοποιούνται στο έργο 
  • Προετοιμάζουμε ένα αναδιαμορφωμένο - uglified και συναρμολογημένο - concatenated αρχείο που περιέχει όλο τον κώδικα JS που χρησιμοποιήθηκε στο έργο 

Δείτε περισσότερα: How to Use npm as a Build Tool

Ανοίξτε στο τερματικό το φάκελο leChocolat για να εκτελέσετε τις επόμενες εντολές.