Υποενότητα 14.1 Τι είναι ένα βίντεο;

Τι είναι το βίντεο;