Κεφάλαιο 4.2 - Μοντελοποίηση, Εκτύπωση, Φινίρισμα...

Μοντελοποίηση

Τα 3D μοντέλα για εκτύπωση μπορούν να δημιουργηθούν από ένα πρόγραμμα CAD computer-aided design (CAD), μέσω ενός 3D σαρωτή, ή από μία απλή ψηφιακή κάμερα και ειδικό λογισμικό. Τα μοντέλα 3D που κατασκευάζονται με CAD οδηγούν σε λιγότερα λάθη και μπορούν να διορθωθούν πριν εκτυπωθούν, επιτρέποντας την επαλήθευση του σχεδίου πριν την τελική εκτύπωση.
Εκτύπωση

Η κατασκευή ενός μοντέλου με μοντέρνες τεχνικές μπορεί να διαρκέσει από μερικές ώρες έως πολλές ημέρες, ανάλογα με τη μέθοδο, το μέγεθος και την πολυπλοκότητα του μοντέλου. Οι προσθετικές τεχνικές μπορούν συνήθως να μειώσουν το χρόνο σε μερικές ώρες, αν και αυτό διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του μηχανήματος το μέγεθος και τον αριθμό των στρωμάτων που παράγονται ταυτόχρονα.

Οι παραδοσιακές τεχνικές όπως η έγχυση υλικού μπορεί να είναι λιγότερο ακριβή για παραγωγή πολυμερών προϊόντων σε μεγάλες ποσότητες, αλλά η κατασκευή μέσω πρόσθετων επάλληλων στρωμάτων μπορεί να είναι γρηγορότερη, πιο ευέλικτη και λιγότερο δαπανηρή όταν παράγονται σχετικά μικρές ποσότητες προϊόντων. Οι εκτυπωτές 3D δίνουν στους σχεδιαστές και στις ομάδες ανάπτυξης έργων τη δυνατότητα να παράγουν μοντέλα κατασκευαστικών μερών χρησιμοποιώντας εκτυπωτές γραφείου.Φινίρισμα

Αν και η παραγόμενη ανάλυση της εκτύπωσης είναι ικανοποιητική για αρκετές εφαρμογές, η εκτύπωση μιας υπερμεγέθους παραλλαγής ενός επιθυμητού αντικειμένου στην τυπική ανάλυση και η αφαίρεση υλικού στη συνέχεια με ειδική διαδικασία και υλικά μπορεί να δώσει μεγαλύτερη ακρίβεια.

Μερικά εκτυπώσιμα πολυμερή όπως το ABS, επιτρέπουν τη λείανση της επιφάνειας και τη βελτίωσή της με τη χρήση χημικών εξατμιζόμενων ουσιών όπως η ακετόνη ή παρόμοια διαλυτικά.


Ορισμένες τεχνικές κατασκευής είναι ικανές να χρησιμοποιούν πολλαπλά υλικά κατά την κατασκευή των μερών. Αυτές οι τεχνικές είναι σε θέση να εκτυπώνουν ταυτόχρονα σε πολλαπλά χρώματα και συνδυασμούς χρωμάτων και δεν απαιτούν απαραιτήτως τον χρωματισμό στη συνέχεια.


Ορισμένες τεχνικές εκτύπωσης απαιτούν την κατασκευή εσωτερικών στηριγμάτων για τη στήριξη χαρακτηριστικών κατά την κατασκευή. Αυτά τα στηρίγματα πρέπει να αφαιρεθούν ή να διαλυθούν μηχανικά μετά την ολοκλήρωση της εκτύπωσης.

Όλοι οι εμπορικοί 3D εκτυπωτές μετάλλου περιλαμβάνουν την κοπή του μεταλλικού συστατικού από το μεταλλικό υπόστρωμα μετά την εναπόθεση. Μια νέα διαδικασία για την εκτύπωση 3D με την ονομασία GMAW επιτρέπει την τροποποίηση των επιφανειών του υποστρώματος για την αφαίρεση του αλουμινίου ή του χάλυβα.