Αντιγραφή Font awesome

Το έργο σας χρησιμοποιεί Font awesome γραμματοσειρές. Αυτά πρέπει να αντιγραφούν στον φάκελο διανομής. Εγκαθιστούμε το copyfiles NPM module globally πληκτρολογώντας τα εξής στην prompt του terminal:

npm -g install copyfiles

<!--Θυμηθείτε να χρησιμοποιήσετε  sudo σε Mac and Linux, αν χρειαστεί.-->

Στη συνέχεια, ορίστε στο package.json το ακόλουθο  script:

"copyfonts": "copyfiles -f node_modules/font-awesome/fonts/* dist/fonts",