Δημιουργία του distribution folder

Για να δημιουργήσετε το φάκελο διανομής, μπορείτε να πληκτρολογήσετε τα εξής στη γραμμή εντολών:

npm run build


Αυτό θα δημιουργήσει το φάκελο dist που περιέχει τα αρχεία που είναι μια αυτόνομη έκδοση του έργου σας. Τώρα μπορείτε να αντιγράψετε τα περιεχόμενα αυτού του φακέλου σε ένα διακομιστή ιστού που φιλοξενεί τον ιστότοπό σας.