Εισαγωγή στις κλάσεις JavaScript

Μέχρι τώρα έχετε ακούσει για τις κλέσεις μόνο στο πλαίσιο του CSS. Είναι αυτές που χρησιμοποιούμε για τη μορφοποίηση πολλαπλών στοιχείων σε μια σελίδα.

Ωστόσο, οι κλάσεις JavaScript δεν έχουν καμία σχέση με το στυλ.

Εισήχθησαν στην έκδοση ES6 της JavaScript και γενικά ο ρόλος τους είναι να μας παράσχουν μια πιο βολική σύνταξη για να δημιουργήσουμε συναρτήσεις δόμησης – Constructor functions

Χρησιμοποιώντας τις JavaScript classes, μπορούμε να ενσωματώσουμε όλα τα "χαρακτηριστικά" ενός αντικειμένου - object σε αυτές.

Μπορείτε να τους φανταστείτε ως πρότυπο - template  για να δημιουργήσετε πολλά αντικείμενα - objects.