Ελάτε να τα πούμε...

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτή την ομάδα συζήτησης προκειμένου να εκφράζετε απορίες, προβληματισμούς ή σχόλια, αλλά και ιδέες και προτάσεις σχετικά με το αντικείμενο του σεμιναρίου.

Έχετε υπόψη σας ότι η χρήση του forum σε οποιαδήποτε εκπαιδευτική διαδικασία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη και αποτελεσματική, καθώς οι ερωτήσεις και οι απόψεις σας καταγράφονται και είναι εύκολα προσπελάσιμα (βλ. μπλοκ "Αναζήτηση στις Ομάδες συζήτησης"). Επιπλέον, οι ομάδες συζήτησης είναι πολύ χρηστικές εφόσον οι απαντήσεις που δίνει ο εκπαιδευτής σε ερωτήσεις είναι ορατές από όλους τους συμμετέχοντες και έτσι δε χρειάζεται να επαναλαμβάνει τα ίδια πράγματα πολλές φορές. Τρίτο και πολύ σημαντικό στοιχείο των Ομάδων συζητήσεων είναι ότι δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να επικοινωνούν και μεταξύ τους, γεγονός που ενισχύει την αίσθηση της ηλεκτρονικής τάξης και της συνεργασίας.
(There are no discussion topics yet in this forum)