Εντοπίστηκε λάθος κώδικα, πρέπει να φτιαχτεί από προγραμματιστή: Exporter class is missing required related data: (mod_forum\local\exporters\post) author => mod_forum\local\entities\author

Περισσότερες πληροφορίες για αυτό το λάθος