Εισαγωγή


Οι διεργασίες είναι ουσιαστικά προγράμματα που εκτελούνται στο σύστημά σας. Ο χρήστης ενός συστήματος θα πρέπει να μπορεί να εμφανίσει τη λίστα των διεργασιών που εκτελούνται, να εκκινήσει, να διακόψει, να επανεκκινήσει και να τερματίσει διεργασίες καθώς και να καθορίσει τις διεργασίες που ξεκινούν αυτόματα με την εκκίνηση του συστήματος.

Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθετε:

  • τί είναι οι διεργασίες,

  • πώς εκκινείται και τερματίζεται μια διεργασία,

  • πώς γίνεται παρακολούθηση του συστήματος,

  • τί είναι ο χρονοπρογραμματισμός διεργασιών.

Last modified: Thursday, 25 July 2013, 3:56 AM