Εισηγητές

Απόστολος Κρητικός

  • ΜSc, Πληροφοριακά Συστήματα, Υπ. Διδάκτωρ, Τμήμα Πληροφορικής
  • Συνιδρυτής Social Mind, Digital Marketing & Web Development
  • Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής σε Ανοικτά Δεδομένα, Open Data Institute


Βασίλης Χρυσός

  • Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης / Πολυτεχνείο Κρήτης
  • Συν-ιδρυτής Ex Machina
  • Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής σε Ανοικτά Δεδομένα, Open Data Institute

Last modified: Thursday, 4 January 2018, 6:30 PM