Παραδείγματα Δεδομένων

Δημόσια Δεδομένα

Παραδείγματα:

  • Γεωχωρικά δεδομένα

  • Νομοθεσία

  • Διοικητικά έγγραφα

  • Οικονομικά στοιχεία

  • Στατιστικά στοιχεία


Δεν περιλαμβάνονται στα παραπάνω τα προσωπικά δεδομένα


Last modified: Thursday, 4 January 2018, 7:06 PM