Αξία των ανοιχτών δεδομένων

Οφέλη για το κράτος:

 • διαφάνεια και λογοδοσία = δημοκρατία

 • μείωση κόστους λειτουργίας

 • καλύτερη ποιότητα & αποτελεσματικότητα, μέσω εξορθολογισμένης παραγωγής διαλειτουργικού περιεχομένου

 • απλοποίηση διαδικασιών

 • βελτίωση σχέσης με τους πολίτες

 • αξιοποίηση της αξίας των δεδομένων


Οφέλη για τις επιχειρήσεις:

 • άφθονο πρωτογενές υλικό για τη δημιουργία νέων υπηρεσιών και προϊόντων

 • νέες ευκαιρίες για καινοτομία και επιχειρηματικότητα


Οφέλη για τους πολίτες:

 • διαφάνεια στη δημόσια διοίκηση και στη διαχείριση δημόσιων πόρων

 • συμμετοχική διακυβέρνηση

 • νέες υπηρεσίες και προϊόντα από τον ιδιωτικό τομέα

 • βελτίωση της ποιότητας ζωής


Οφέλη για τους ερευνητές:

 • πρόσβαση σε δημόσιους γνωσιακούς πόρους και δεδομένα

 • διεύρυνση συνεργασίας με το κράτος
Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 4 Ιανουαρίου 2018, 7:10 μμ