Πρωτοβουλίες για τα ανοιχτά πρότυπα

  • Geothink, μια Καναδική πρωτοβουλία έρευνας σε ανοιχτά γεωχωρικά δεδομένα
  • The  International  Open  Data  Charter  Technical  Working  Group, δουλεύει πάνω σε μέθοδο για την ανακάλυψη διαθέσιμων προτύπων
  • The  U.S.  Data  Federation, έχει δημιουργήσει ένα κατάλογο πρωτοβουλιών που δουλεύουν πάνω σε θέματα προτυποποίησης
  • Joined-up Data Standards Thesaurus, αποθετήριο για πρότυπα
  • Data.gov.uk, μητρώο για μητρώα ανοιχτών προτύπων
  • FSFE.org, εργασία για τον ορισμό των ανοιχτών προτύπων
Last modified: Friday, 5 January 2018, 8:08 AM