5η μέρα - Θεωρητικό μέρος

Η Διδακτική ενότητα είναι μία σύνθετη δραστηριότητα που χρειάζεται καλή προετοιμασία, ωστόσο έχει αποδειχτεί ότι είναι μία από τις πλεόν δημοφιλής και χρήσιμες δραστηριότητες. Η Διδακτική ενότητα αποτελείται από σελίδες περιεχομένου, οι οποίες καταλήγουν σε μία ερώτηση. Αν ο μαθητής απαντήσει σωστά, τότε μπορεί να συνεχίσει στην επόμενη σελίδα, αν απαντήσει λάθος, επιστρέφει στην ίδια. Η προετοιμασία της Διδακτικής ενότητας απαιτεί την κατάτμηση του υλικού σε σελίδες και τη δημιουργία σχετικής ερώτησης για κάθε μία σελίδα. Στη συνέχεια το υλικό φορτώνεται τμηματικά ανά σελίδα, ενώ στο τέλος εφόσον δημιουργηθούν όλες οι σελίδες πρέπει να καθοριστεί και η μετάβασή τους από τη μία στην άλλη.
Η Διδακτική ενότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένας δημιουργικός τρόπος αυτομελέτης (σε αυτή την περίπτωση η βαθμολογία της διδακτικής ενότητας είναι ορατή μόνο από το μαθητή), ως ένα εργαλείο αξιολόγησης (εφόσον είναι δυνατό να κατασκευαστεί έτσι, ώστε το κείμενο και οι ερωτήσεις να υπάρχουν σε διαφορετικές σελίδες), αλλά και ως ένα σημαντικό εργαλείο εξατομίκευσης της μάθησης, εφόσον είναι δυνατόν να δημιουργηθούν διακλαδώσεις και να ακολουθηθούν διαφορετικής δυσκολίας εκπαιδευτικά μονοπάτια.
Last modified: Thursday, 25 July 2013, 3:56 AM