6η μέρα - Θεωρητικό μέρος

Στο κουίζ μπορούν να δημιουργηθούν διαφόρων ειδών ερωτήσεων, όπως πολλαπλών επιλογών (με μία ή πολλαπλές απαντήσεις), σωστού - λάθους, ανάπτυξης, αντιστοιχίας κ.α. Το ιδιαίτερο όμως χαρακτηριστικό του είναι ότι όλες οι ερωτήσεις που δημιουργούνται αποθηκεύονται σε μία βάση (question bank). Οι ερωτήσεις αυτές οργανώνονται σε κατηγορίες και αν ο εκπαιδευτής το επιθυμεί μπορεί να αφήσει τις ερωτήσεις του ορατές στους εκπαιδευτές άλλων μαθημάτων της πλατφόρμας, οι οποίοι με τη σειρά τους μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν δημιουργώντας αντίγραφά τους σε δικές τους κατηγορίες. Αυτό το χαρακτηριστικό της επαναχρησιμοποίησης των ερωτήσεων καθιστά το εργαλείο αυτό ιδιαίτερα χρήσιμο και λειτουργικό.

Πέρα όμως από το Κουίζ, το moodle δίνει τη δυνατότητα και για άλλου τύπου εργασίες. Οι εργασίες είναι τεσσάρων ειδών: εργασία φόρτωσης ενός αρχείου, εργασία φόρτωσης πολλαπλών αρχείων, εργασία εκτός σύνδεσης, online εργασία.
Στην πρώτη οι μαθητές καλούνται να κάνουν μία εργασία στον υπολογιστή και να φορτώσουν το αρχείο της εργασίας τους μέσα από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Παρόμοιος είναι και ο δεύτερος τύπος της εργασίας με τη διαφορά ότι σε αυτή την περίπτωση οι μαθητές μπορούν να καταθέσουν πολλαπλά αρχεία. Η εργασία εκτός σύνδεσης είναι χρήσιμη όταν οι μαθητές καλούνται να κάνουν κάτι έξω από το περιβάλλον του moodle, ενώ στην online εργασία οι μαθητές κάνουν την εργασία τους μέσα από το περιβάλλον της πλατφόρμας.
Last modified: Thursday, 25 July 2013, 3:56 AM