Σκοπός

Ο σκοπός αυτής της ενότητας είναι να εξοικειωθείς με τα βασικά του Bootstrap.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Ολοκληρώνοντας αυτήν την ενότητα, θα γνωρίζεις/ μπορείς να:

Υποενότητα 2.1: Front-end frameworks

  • προσδιορίζεις τον σκοπό της χρήσης front-end UI frameworks στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη web εφαρμογών
  • διαφοροποιείς τα CSS απο τα JavaScript frameworks
  • περιγράφεις τι είναι "προσαρμόσιμος σχεδιασμός - responsive web design”, τι "συμβατότητα ανάμεσα στους περιηγητές - cross-browser compatibility"  και τι "mobile first σχεδιασμός" 

Υποενότητα 2.2: Ξεκινώντας με το Bootstrap

  • κατεβάζεις το Bootstrap χρησιμοποιώντας το NPM και να το συμπεριλάβεις στο έργο σου
  • δημιουργήσεις ένα web project για να χρησιμοποιήσεις το Bootstrap
  • εφαρμόζεις τους συνδέσμους CSS και JS Bootstrap σε μια ιστοσελίδα
  • αναγνωρίζεις την τυπογραφία Bootstrap 

Υποενότητα 2.3: Προσαρμόσιμος Σχεδιασμός και Πλέγμα Bootstrap

  • χρησιμοποιήσεις το Πλέγμα Bootstrap - Bootstrap grid system για να σχεδιάζεις προσαρμόσιμα (ανταποκρίσιμα) - responsive websites
  • προσθέσεις τις δικές σου κλάσεις CSS σε ένα web project με βάση το Bootstrap
  • αλλάζεις τη σειρά του περιεχομένου με τη χρήση του flex order
  • προσαρμόζεις τις κλάσεις CSS μέσω δικών σου προσθηκών σε ένα ξεχωριστό αρχείο CSS
  • κεντράρεις το περιεχόμενο τόσο κάθετα όσο και οριζόντια μέσα σε μια σειρά
Λέξεις κλειδιά
  • CSS links
  • Javascript links
  • Typography
  • Bootstrap grid
Οδηγίες

Για να ολοκληρώσετε αυτήν την ενότητα, έχετε να:

 • Μελετήσετε τους πόρους που παρέχονται για τα 3 υποενότητες
 • Δοκιμάσετε τις γνώσεις σας απαντώντας στις Ασκήσεις
 • Υλοποιήσετε και υποβάλετε την Εργασία
 • Συλλογιστείτε εάν έχουν επιτευχθεί οι Σκοποί αυτής της ενότητας
 • Μας δώσετε σχόλια σχετικά με το περιεχόμενο της ενότητας αυτής
 • Μοιραστείτε τις σκέψεις, τα σχόλια και τις ιδέες σας στο φόρουμ

Ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης αυτών των δραστηριοτήτων είναι 3 ώρες.

Last modified: Saturday, 28 July 2018, 7:47 PM