Σκοπός

Ο σκοπός αυτής της ενότητας είναι να μάθεις νέες εντολές JavaScript, να ολοκληρώσεις τον ιστότοπ σου και να δημιουργήσεις ένα φάκελο διανομής για το έργο σου.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Ολοκληρώνοντας αυτήν την ενότητα, θα γνωρίζεις/ μπορείς να:

Υποενότητα 5.1: Bootstrap και jQuery

  • περιγράφεις πώς μπορείς να χρησιμοποιήσεις μεθόδους JQuery,  JavaScript και Bootstrap JS για να ελέγξεις τη συμπεριφορά στοιχείων

Υποενότητα 5.2: Ώρα δημιουργίας!

  • σχεδιάσεις και αναπτύξεις νέες λύσεις με βάση το Bootstrap!

Υποενότητα 5.3: Κατασκευή site

  • καθαρίσεις ένα φάκελο χρησιμοποιώντας  NPM
  • αντιγράφεις αρχεία από ένα φάκελο σε άλλο χρησιμοποιώντας  NPM
  • προετοιμάσεις ένα αρχείο CSS από όλα τα αρχεία CSS που χρησιμοποιούνται στο έργο σου
  • προετοιμάσεις ένα αρχείο JavaScript από όλα τα αρχεία JavaScript που χρησιμοποιούνται στο έργο σου
Key concepts
 • JavaScript controls
 • dist folder
 • Minify
 • Concatenate
 • Uglify
Οδηγίες

Για να ολοκληρώσετε αυτήν την ενότητα, έχετε να:

 • Μελετήσετε τους πόρους που παρέχονται για τα 3 υποενότητες
 • Δοκιμάσετε τις γνώσεις σας απαντώντας στις Ασκήσεις
 • Υλοποιήσετε και υποβάλετε την Εργασία
 • Συλλογιστείτε εάν έχουν επιτευχθεί οι Σκοποί αυτής της ενότητας
 • Μας δώσετε σχόλια σχετικά με το περιεχόμενο της ενότητας αυτής
 • Μοιραστείτε τις σκέψεις, τα σχόλια και τις ιδέες σας στο φόρουμ

Ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης αυτών των δραστηριοτήτων είναι 3 ώρες.

Last modified: Sunday, 29 July 2018, 6:35 PM