Σκοπός

Ο σκοπός αυτής της ενότητας είναι να μάθεις για τα γεγονότα - events τουP5.js, προηγμένες συναρτήσεις, και μετασχηματισμούς - transformations που σου επιτρέπουν να εφαρμόσεις διαδραστικότητα στον καμβά σου.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Ολοκληρώνοντας αυτήν την ενότητα, θα γνωρίζεις/ μπορείς να:

Υποενότητα 9.1: p5 Γεγονότα

  • περιγράφεις τα δομικά γεγονότα του P5.js built-in events που σου επιτρέπουν να εφαρμόσεις διαδραστικότητα στον καμβά σου
  • εφαρμόσεις τέτοια γεγονότα για να προσθέσεις διαδραστικότητα στον καμβά σου

Υποενότητα 9.2: Προηγμένες συναρτήσεις και μετασχηματισμοί στο p5

  • περιγράφεις τις προηγμένες συναρτήσεις και τους μετασχηματισμούς του P5.js που σου επιτρέπουν να εφαρμόσεις διαδραστικότητα στον καμβά σου
  • τα εφαρμόσεις για να προσθέσεις διαδραστικότητα στον καμβά σου

 

Key concepts
 • p5 events
 • p5 advanced functions
 • p5 transformations
Οδηγίες

Για να ολοκληρώσετε αυτήν την ενότητα, έχετε να:

 • Μελετήσετε τους πόρους που παρέχονται για τα 3 υποενότητες
 • Δοκιμάσετε τις γνώσεις σας απαντώντας στις Ασκήσεις
 • Υλοποιήσετε και υποβάλετε την Εργασία
 • Συλλογιστείτε εάν έχουν επιτευχθεί οι Σκοποί αυτής της ενότητας
 • Μας δώσετε σχόλια σχετικά με το περιεχόμενο της ενότητας αυτής
 • Μοιραστείτε τις σκέψεις, τα σχόλια και τις ιδέες σας στο φόρουμ

Ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης αυτών των δραστηριοτήτων είναι 3 ώρες.

Last modified: Monday, 30 July 2018, 11:04 PM