Σκοπός

Ο σκοπός αυτής της ενότητας είναι να μάθεις για τον Δρομολογητή - Angular router και πώς να τον χρησιμοποιείς για να σχεδιάζεις Εφαρμογές-Μιας-Σελίδας - Single-Page Applications (SPA)

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Ολοκληρώνοντας αυτήν την ενότητα, θα γνωρίζεις/ μπορείς να:

Υποενότητα 13.1: Δρομολόγηση

  • περιγράφεις τι είναι Δρομολογητής - Angular Router 
  • διακρίνεις τα απαραίτητα βήματα για τη δημιουργία ενός δρομολογητή
  • κατασκευάσεις μια μονάδα δρομολογητή - Router module για να ενεργοποιήσεις την πλοήγηση μεταξύ των προβολών -view πολλαπλών συνιστωσών

Υποενότητα 13.2: Εφαρμογές Μιας Σελίδας

  • εξηγείς πώς οι Διαδρομές- routes και η μονάδα δρομολογητή - Router module ενεργοποιούν την ανάπτυξη Εφαρμογών-Μιας-Σελίδας - Single-Page Applications (SPA)
  • σχεδιάζεις SPA χρησιμοποιώντας το Angular
  • χρησιμοποιείς το Angular router module για να κατασκευάσεις SPA

 

Key concepts
 • Deep linking
 • Angular router
 • Single Page Applications
Οδηγίες

Για να ολοκληρώσετε αυτήν την ενότητα, έχετε να:

 • Μελετήσετε τους πόρους που παρέχονται για τα 3 υποενότητες
 • Δοκιμάσετε τις γνώσεις σας απαντώντας στις Ασκήσεις
 • Υλοποιήσετε και υποβάλετε την Εργασία
 • Συλλογιστείτε εάν έχουν επιτευχθεί οι Σκοποί αυτής της ενότητας
 • Μας δώσετε σχόλια σχετικά με το περιεχόμενο της ενότητας αυτής
 • Μοιραστείτε τις σκέψεις, τα σχόλια και τις ιδέες σας στο φόρουμ

Ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης αυτών των δραστηριοτήτων είναι 3 ώρες.

Last modified: Monday, 30 July 2018, 11:17 AM