4η μέρα - Πρακτικό μέρος

  • Εντοπισμός κειμένου (τουλάχιστον 5 παράγραφοι)
  • Εισαγωγή σύνθετων δραστηριοτήτων:
    • Βιβλίο
    • Γλωσσάρι
    • Διδακτική ενότητα

Last modified: Thursday, 25 July 2013, 3:56 AM