Παρουσίαση-Μεταφόρτωση ΑΕΠ σε Blog

Συνοπτική περιγραφή των βημάτων δημιουργίας ενός Ανοιχτού Εκπαιδευτικού Πόρου με τη μορφή blog post. 

Click Moodle-8-set.pdf link to view the file.