Βιβλίο

Στην πηγή αυτή περιγράφεται πώς γίνεται η εισαγωγή και οι βασικές ρυθμίσεις του Βιβλίου στο Moodle.
Click book_sch.pdf link to view the file.