Διακήρυξη του Παρισιού για τους ΑΕΠ (2012)

Το κείμενο της διακήρυξης του Παρισιού του 2012 σχετικά με την χρήση και προώθηση των Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων.