Κάντε κλικ στον σύνδεσμο http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Events/Paris%20OER%20Declaration_01.pdf για να ανοίξετε τον πόρο.