Εισαγωγή στα Μαθησιακά Αντικείμενα (Αγγλικά)

Παρουσίαση (αγγλικά) για τα μαθησιακά αντικείμενα. Ορισμοί, θέματα γύρω από τα ΜΑ, δικαιώματα και οικονομία των μαθησιακών αντικειμένων.