Εκπαιδευτικό υλικό για τεχνικούς ανοιχτού λογισμικού ΙΕΚ

Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Υλικό, οργάνωση και εγκατάσταση υπολογιστικών συστημάτων

Σύγχρονα λειτουργικά συστήματα

Σχεδιασμός, ανάπτυξη ιστοτόπων και παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου

Εισαγωγή στον προγραμματισμό και την αλγοριθμική με τη γλώσσα προγραμματισμού Python

Εισαγωγή στη πληροφορική και την ανοικτότητα