Ενότητα: 1 - Σχεδιασμός, εγκατάσταση και διαχείριση τοπικών ασύρματων δικτύων

 Υποενότητα: 1.1 - Βασικές έννοιες των δικτύων επικοινωνιών