Ορολογία και σκοποί του μαθήματος:

Με τον όρο Σχεδιασμός Web (Web Design) αναφερόμαστε στις τεχνολογίες HTML (δομή), CSS (εμφάνιση), JavaScript(διάδραση) που χρησιμοποιούνται στην επικοινωνία φυλλομετρητή (browser) -Web Server με αποτέλεσμα την εμφάνιση των ιστοσελίδων στον τελικό χρήστη.


Ο πρώτος σκοπός του μαθήματος είναι η γνωριμία, κατανόηση και εφαρμογή των ανωτέρω τεχνολογιών για τη δημιουργία απλών ιστοσελίδων με τη γραφή κώδικα.