Topic outline

 • General


  Καλωσόρισες!

  Το πρόγραμμα κατάρτισης «Γίνε Πολίτης Δημοσιογράφος με το Κινητό σου» έχει σκοπό την βασική κατάρτιση νέων 18 – 28 ετών σε θέματα σχετικά με την άσκηση του λειτουργήματος «δημοσιογραφία του πολίτη», με εργαλείο διεξαγωγής και μέσο δημοσίευσης το κινητό τηλέφωνο.

  Το εγχείρημα αυτό προέκυψε από την διαπιστωμένη ανάγκη κάλυψης του ελλείμματος γνώσεων και τεχνικής που έχουν οι νέοι «ερασιτέχνες της δημοσιογραφίας». Συγκεκριμένα, ο στόχος του προγράμματος είναι να δώσει άρτια απάντηση σε τρία πεδία: στην έλλειψη δημοσιογραφικής εκπαίδευσης, στην έλλειψη προσδιορισμού του ρόλου του πολίτη-δημοσιογράφου και στην έλλειψη γνώσης της κατάλληλης αξιοποίησης των δυνατοτήτων των σύγχρονων κινητών τηλεφώνων για παραγωγή δημοσιογραφικού έργου.

  Το εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε έχει διαμορφωθεί τόσο για τη διεξαγωγή σεμιναρίου δια ζώσης, όσο και για την αυτοεκμάθηση μέσω της πλατφόρμας Moodle (elearn.ellak.gr), με άδεια χρήσης CC-BY-SA. Το υλικό ακολουθεί τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

  • δημοσιευμένα άρθρα και άλλη σχετική βιβλιογραφία
  • παρουσιάσεις εμπλουτισμένες με παραδείγματα
  • διαδικτυακές πηγές με χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό
  • βιντεοπαρουσιάσεις και μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις
  • υποδειγματικές δραστηριότητες που οδηγούν σε αξιολόγηση

   

  Επίσης, τα υλικό έχει διαμορφωθεί σε τρόπο ώστε:

  • να διευκολύνει και να καθοδηγεί τους εκπαιδευόμενους στη μελέτη τους
  • να προάγει την αλληλεπίδραση των εκπαιδευομένων με το εκπαιδευτικό υλικό
  • να αξιοποιεί την πολυτροπικότητα και τα πολυμέσα (γραπτό και βιντεοσκοπημένο  λόγο, οπτικά και ηχητικά ερεθίσματα) για να επεξηγήσει έννοιες και να τις παρουσιάσει με εύληπτο και κατανοητό τρόπο, καθώς και να προσελκύσει και να διατηρήσει το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων
  • να επιτρέπει την αξιολόγηση και ενημέρωση των εκπαιδευόμενων για την πρόοδό τους.

   

  Η ύλη χωρίζεται σε οκτώ (8) ενότητες, με τρία μαθήματα σε κάθε ενότητα. Στο τέλος κάθε μαθήματος προτείνονται δραστηριότητες, προκειμένου να εμπεδώσει ο συμμετέχων τα κρίσιμα σημεία της ύλης και να εξοικιωθεί με την χρήση των αντίστοιχων εργαλείων. Επίσης, στο τέλος κάθε μαθήματος παρέχεται βιβλιογραφία, που επιτρέπει την εμβάθυνση στα ζητήματα που τέθηκαν.

  Για την αξιολόγησή τους, οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν στην ολοκλήρωση δραστηριοτήτων που συνδυάζουν θεωρία, εξάσκηση και υλοποίηση. Κρίνονται με τον ίδιο συντελεστή βαρύτητας, με βαθμολογία από 1 έως 100 και βάση επιτυχούς παρακολούθησης το 51. Οπότε, η τελικά βαθμολογία προκύπτει βάσει του ακόλουθου απλού τύπου:

  Ω = (Ζ1 +Ζ2 +… ΖΝ)/Ν

  όπου:    Ζi = η βαθμολογία ανά δραστηριότητα, με άριστα το 100

              Ν = ο συνολικός αριθμός των δραστηριοτήτων

              Ω = η τελική βαθμολογία του εκπαιδευόμενου

  Παράδειγμα: Έστω ότι ο συνολικός αριθμός των δραστηριοτήτων είναι πέντε  (Ν = 5).

  Αν ο εκπαιδευόμενος ολοκλήρωσε όλες τις δραστηριότητες και βαθμολογήθηκε με 60, 80, 100, 80, 80, τότε Ω = (60+80+100+80+80)/5 = 400/5 = 80

  Αν ο εκπαιδευόμενος ολοκλήρωσε μόνο τις τρεις δραστηριότητες και βαθμολογήθηκε στις τρεις με 60, 80, 100 και στις δύο με 0, τότε Ω = (60+80+100+0+0)/5 = 240/5 = 48

  Οι εκπαιδευόμενοι που δεν ολοκλήρωσαν με επιτυχία κάποιες δραστηριότητες έχουν το δικαίωμα να ξαναπροσπαθήσουν όσες φορές χρειαστεί ωσότου αποκτήσουν βαθμολογία επιτυχούς παρακολούθησης (51 έως 100).

   

  Πεποίθησή μας είναι ότι, στο τέλος αυτού του προγράμματος κατάρτισης, οι συμμετέχοντες θα έχουν μάθει όλα όσα απαρτίζουν τον τίτλο του και το πώς επιτυγχάνεται η ολότητά του. Δηλαδή, θα έχουν μάθει:

  • τι είναι και πώς λειτουργεί ο δημοσιογράφος,
  • τι είναι και πώς λειτουργεί ο πολίτης-δημοσιογράφος,
  • τι είναι και πώς λειτουργεί ο πολίτης-δημοσιογράφος-με το κινητό του

  Τα μόνα προαπαιτούμενα είναι να έχει κανείς

  • τις βασικές δεξιότητες πληροφορικής για διαδικτυακή πλοήγηση/ανάγνωση/γραφή και
  • να έχει επάρκεια ανάγνωσης και κατανόησης στα Αγγλικά – λόγω του ότι η βιβλιογραφία της ύλης προέρχεται κυρίως από τον αγγλόφωνο κόσμο.

   

  Ο συγγραφέας του εκπαιδευτικού υλικού,

  Τάσος Καφαντάρης

  Ηλ. Μηχ. Η/Υ – Δημοσιογράφος Επιστημών


  ΥΓ: Μπορείς να παρακολουθήσεις αυτό το πρόγραμμα κατάρτισης και μέσα από το κινητό σου τηλέφωνο, αν εγκαταστήσεις την δωρεάν εφαρμογή Moodle (για Android ή iPhone iOS).


    • Περιεχόμενα ύλης, ανά ενότητα και μάθημα


   

  Μάθημα

  Ενότητα 1η

  Εργαλεία

  Βαθμολογούμενες

  δραστηριότητες

  1

   

  Τι είναι αυτό που κάνει ο δημοσιογράφος και με ποια προσόντα;

  Παρουσίαση (με κείμενα, εικόνες, βίντεο)

  1

  2

   

  Ποιά τα είδη του δημοσιογραφικού λόγου;

  Παρουσίαση, Διαδίκτυο, Ιστότοποι

  1

  3

   

  Ποιος είναι και πώς διαμορφώθηκε ο ρόλος του πολίτη-δημοσιογράφου, ποια είναι τα είδη και τα χαρακτηριστικά της δημοσιογραφίας του;

  Παρουσίαση, Διαδίκτυο, Ιστότοποι, Ιστολόγια, en.wikinews.org/

   

   


   

  Ενότητα 2η

   

   

  1

   

  Ποιες είναι οι πηγές άντλησης πληροφοριών του δημοσιογράφου, πώς τις ελέγχει και πώς τις αντιμετωπίζει;

  Παρουσίαση, Διαδίκτυο, Μηχανές Αναζήτησης

   2

  2

   

  Πού και πώς δημοσιεύει ο πολίτης-δημοσιογράφος τα άρθρα του;

  Παρουσίαση, Διαδίκτυο, Ιστότοποι, Ιστολόγια, Twitter, YouTube, Podcasts

   

  3

   

  Ο εξοπλισμός του πολίτη-δημοσιογράφου και τα επιμέρους εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει.

  Παρουσίαση, Διαδίκτυο, Apps Wordpress

  1

   

  Ενότητα 3η

   

   

  1

   

  Ποιες είναι τα μυστικά της «τέχνης του ρεπορτάζ»;

   

  Παρουσίαση, Διαδίκτυο, Storymaker

  1

  2

   

  Ποιοι είναι οι κανόνες του φωτορεπορτάζ και πώς επιτελείται με ένα κινητό;

  Παρουσίαση, Διαδίκτυο, Open Camera

   

  3

   

  Πώς κάνεις βιντεορεπορτάζ με το κινητό σου και τι περιλαμβάνει η επεξεργασία του βίντεο και του ήχου του;

  Παρουσίαση,  Open Camera, Vlogit, WordPress

  1

   

  Ενότητα 4η

   

   

  1

   

  Η τέχνη της συνέντευξης στο ρεπορτάζ

  Παρουσίαση, Open Camera, επεξεργαστής κειμένου, WordPress

  1

  2

   

  Προετοιμασία και εκτέλεση συνέντευξης

   

  Παρουσίαση, Open Camera, Vlogit, WordPress

  2

  3

   

  Τρόπος παρουσίασης συνέντευξης

  Παρουσίαση, Διαδίκτυο

  2

   

  Ενότητα 5η

   

   

  1

   

  Η τέχνη της αρθρογραφίας

  Παρουσίαση, Διαδίκτυο

  1

  2

   

  Οι διαφορές έντυπου-διαδικτυακού άρθρου

  Παρουσίαση, Wordpress

  1

  3

   

  Η σημασία των μεταδεδομένων ενός άρθρου

  Παρουσίαση, Open Camera, επεξεργαστής κειμένου, WordPress

  1

   

  Ενότητα 6η

   

   

  1

   

  Οι ιδιαιτερότητες της εκλαϊκευσης θέματος τεχνολογίας

  Παρουσίαση, Διαδίκτυο, YouTube

   1

  2

   

  Οι ιδιαιτερότητες της εκλαϊκευσης θέματος επιστήμης

  Παρουσίαση, μηχανές αναζήτησης

   

  3

   

  Το γράψιμο του άρθρου επιστήμης

  Παρουσίαση, WordPress, Vlogit, YouTube

  2

   

  Ενότητα 7η

   

   

  1

   

  Ο κώδικας ασφάλειας του πολίτη-δημοσιογράφου

  Παρουσίαση, apps, Ιστότοποι

   

  2

   

  Ο κώδικας δεοντολογίας του πολίτη-δημοσιογράφου

  Παρουσίαση, Διαδίκτυο

  1

  3

   

  Η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων

  Παρουσίαση, Διαδίκτυο

  1

   

  Ενότητα 8η

   

   

  1

   

  Ανασκόπηση και κριτική της ύλης

   

  Άσκηση κριτικού λόγου και βαθμολόγησης


  2

   

  Αξιολόγηση συμμετοχής και βαθμολόγηση

  Άσκηση κριτικού λόγου και βαθμολόγησης

   

  3

   

  Συζήτηση για το μέλλον του πολίτη-δημοσιογράφου

  Άσκηση κριτικού λόγου

   

  Σύνολο Βαθμολογούμενων Δραστηριοτήτων:

  20