Εγκαταστάσεις

1. Κατεβάστε την κατάλληλη έκδοση του Arduino IDE από τον παρακάτω σύνδεσμο

https://www.arduino.cc/en/Main/Software

 

2. Εγκαταστήστε το λογισμικό

 

3. Κατεβάστε τη βιβλιοθήκη Blynk (.zip) από το αποθετήριο github https://github.com/blynkkk/blynk-library/releases

ή απ' ευθείας από την τελευταία έκδοση:

link to latest library file

4. Αποσυμπιέστε τα περιεχόμενα του αρχείου

5. Εκτελέστε το λογισμικό Arduino IDE και πατήστε στις επιλογές του μενού File -> Preferences

6. Εντοπίστε την τοποθεσία αποθήκευσης προγραμμάτων

7. Αντιγράψτε (και επικολλήστε) τα περιεχόμενα του φακέλου που αποσυμπιέσατε, στον φάκελο αποθήκευσης προγραμμάτων