Δημιουργώντας ένα νέο έργο στο Blynk

Σε αυτήν την ενότητα θα μάθουμε πώς να ελέγχουμε μία συσκευή εξ αποστάσεως χρησιμοποιώντας το smartphone.

Πριν ξεκινήσουμε, συνήθως αναλύουμε και σχεδιάζουμε την εφαρμογή μας, αλλά μπορούμε να αλλάξουμε κάτι ή και όλα αργότερα.

Σαν πρώτη εφαρμογή θα ελέγξουμε ένα LED που θα συνδέσουμε στον μικροελεγκτή μας:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Blynk application στο smartphone
 2. Πατήστε στο New Project
 3. Γράψτε στο Project Name : NodeMCU LED
 4. Επιλέξτε τη συσκευή : ESP8266
 5. Επιλέξτε τύπο σύνδεσης : WiFi
 6. Πατήστε : Create

Αμέσως αποστέλλεται ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο λογαριασμό σας με το διακριτικό ελέγχου ταυτότητας του έργου, μπορείτε επίσης να το βρείτε και να το αντιγράψετε ή να το ξαναστείλετε μέσα στομενού Project settings


 


es


es2


p


Μέσα στο project

 1. Πατήστε στο σύμβολο +
 2. Επιλέξτε Button
 3. Πατήστε στο Button
 4. Πατληστε στο PIN 
 5. Επιλέξτε Digital και GP13
 6. Γυρίστε τη ρύθμιση στο Switch
 7. Πατήστε στο κουμπί Back

ggbbb


hh