Περισσότερες εντολές Git

Προαπαιτούμενα για αυτή τη σελίδα:


Ανοίξτε τον επεξεργαστή κώδικα, ανοίξτε την καρτέλα Extensions (στα αριστερά της οθόνης), κάντε αναζήτηση-βρείτε-εγκαταστήστε την επέκταση "Git history". Κλείστε και ανοίξτε ξανά τον επεξεργαστή.


Πρέπει να:

  • Προσθέστε έναν υποφάκελο με όνομα css στον φάκελο yourNameWEB2GitTest 
  • Προσθέστε ένα αρχείο με όνομα mystyles.css στον φάκελο css 
  • Συνδέστε το αρχείο index.html με το αρχείο mystyles.css 
  • Ενημερώστε το αρχείο css με την κλάση jumpotron και τον κατάλληλο κώδικα
  • Συμπεριλάβετε το στοιχείο h1 του αρχείου html σε ένα στοιχείο div με την κλάση jumpotron

Κάντε κλικ στο κουμπί για να δείτε τον κατάλληλο κώδικα

This is the code:

Το παρακάτω βίντεο θα σας βοηθήσει:

Ας δούμε την git status στο terminal και στον επεξεργαστή κώδικα και κάνουμε Stage τις αλλαγές στον επεξεργαστή κώδικα:

Για να προσθέσετε το mystyles.css στην staging area του αποθετηρίου Git, πληκτρολογήστε:

git add css/mystyles.css

Ας τρέξουμε ξανά την κατάσταση git για να δούμε πού βρισκόμαστε:

Staged changes in Terminal and Code editor

Τώρα θα κάνουμε commit στον επεξεργαστή κώδικα:

Commit in Code editor

Κάντε δεξί κλικ στο αρχείο index.html, επιλέξτε "View file history". Έτσι, μπορείτε να συγκρίνετε την τελευταία έκδοση του αρχείου με την προηγούμενη έκδοση.

git versions of index.html file