Περαιτέρω μελέτη

Τα Git και Github έχουν πολλές λειτουργίες και δυνατότητες. Θα μάθουμε περισσότερα στις επόμενες ενότητες.

Για να μάθετε περισσότερα ακολουθήστε τους συνδέσμους:

Git

Github