Δημιουργία του φακέλου έργου

Πηγαίνετε στη θέση του φακέλου σας στην επιφάνεια εργασίας σας και ...

  • δημιουργήστε έναν υποφάκελο με το όνομα yourNameWEB2Bootstrap και...
    • σε αυτό το φάκελο κατεβάστε το αρχείο Bootstrap4-starter.zip και ...
      • αποσυμπιέστε το αρχείο και μετακινήστε το φάκελο leChocolat κάτω από το φάκελο  yourNameWEB2Bootstrap 

Κλικ: Download the file Bootstrap4-starter.zip