Γιατί στην Πλοήγηση -Website Navigation;

Γιατί στην Πλοήγηση -Website Navigation;
 • Οι ιστότοποι είναι σπάνια απλές σελίδες
 • Χρειάζεται να παρέχετε στους επισκέπτες ένα εποπτικό μέσο για να πλοηγηθούνστον ιστότοπό σας
 • Υπάρχουν αρκετά κοινά χρησιμοποιούμενα πρότυπα πλοήγησης που χρησιμοποιούνται σε ιστότοπους
Γραμμές πλοήγησης - Navigation Bars
 • Οι χρήστες συχνά την αναμένουν στο επάνω μέρος του ιστότοπου
 • Περιέχει συνδέσμους προς διάφορες σελίδες στον ιστότοπό σας

Navigation bar

Breadcrumbs
 • Secondary navigation
  • Usually placed below the primary navigation and above the content
 • Indicator of the current page’s location within a navigational hierarchy
  • Path based: set of steps
  • Location based: hierarchy

Breadcrumbs