Εισαγωγή

 Σε αυτήν την υποενότητα, εξετάζουμε τις καρτέλες - tabs και την πλοήγηση με καρτέλες - tabbed navigation. Οι καρτέλες απαιτούν την ενεργοποίηση της υποστήριξης Javascript για πλοήγηση στο περιεχόμενο.

Εμείς θα:

  • Σχεδιάσουμε μια ιστοσελίδα για να χρησιμοποιήσουμε την περιήγηση με καρτέλες - tabbed navigation για να οργανώσουμε το περιεχόμενο
  • Θα χρησιμοποιήσουμε επίσης κελιά καρτελών - tab panels για την οργάνωση του περιεχομένου
  • Διευκολύνουμε την πλοήγηση ανάμεσα στα tab panes χρησιμοποώντας τα tabbed navigation elements

Δείτε περισσότερα σχετικά με την πλοήγηση με καρτέλες