Εισαγωγή

Σε αυτήν την υποενότητα, θα εξετάσουμε τους τρόπους παρουσίασης των πληροφοριών στους χρήστες, αποκαλύπτοντας περιεχόμενο.
Θα εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα προσθέσουμε μηνύματα – tooltips που θα εμφανίζονται όταν ο χρήστης κινεί το ποντίκι πάνω σε μια περιοχή και τα αναδυόμενα παράθυρα -modals που θα εμφανίζονται όταν ο χρήστης κάνει κλικ σε ένα σύνδεσμο ή ένα κουμπί της σελίδας.

Δείτε περισσότερα για τα tooltips

Δείτε περισσότερα για τα popovers

Δείτε περισσότερα για τα modals